تبلیغات
جدیدترین استخدام های دولتی و خصوصی
جدیدترین استخدام های دولتی و خصوصی
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها


بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 22 فروردین 1390

new**برای دریافت جدیدترین آگهی های استخدامی به صورت پیامک اینجا کلیک کنید.**new


طبقه بندی: اخبار آزمون و استخدام، 
برچسب ها: اس ام اس، استخداتم، پیامک، آگهی های استخدامی،
ارسال توسط mohammad mohammad
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 10 اردیبهشت 1392

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامه ای به همه دستگاه های اجرایی با توجه به ابهامات برخی از دستگاه ها در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین، جزئیات اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، استخدام از محل مجوزهای صادره با رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران و معلولان و اعتبارات مصوب صورت می گیرد، همچنین استخدام افراد قراردادی در سقف 10 درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد (نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مامور حراست، مسئول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و ...) در سقف 5 درصد سهیمه تخصیص یافته با رعایت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهیمه مشخص شده امکان پذیر است. همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع بندهای (13) و (14) تصویب نامه مذکور، براساس ساز و کار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.

بر این اساس، به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، براساس تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارات مصوب صورت می گیرد.

کلیه فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری(حسب مورد) انجام می گیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیت‌های اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات برعهده آنان است.

همچنین درخصوص تبدیل وضع نیرو‌های قراردادی به استناد رای (555) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیل پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.

بر اساس این بخشنامه، استخدام ایثارگران صرفا با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکانپذیراست.

در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:

الف)محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب( ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی شده باشد.

ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر(شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (درخصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.

د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات «کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده‌اند.

و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام، با پرداخت حق بیمه داشته باشد.

همچنین اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان است و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستان های استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می شوند.

بر این اساس، فرآیند انجام فعالیت های مربوط به استخدام یا به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به نشانی www.karmandiran.ir طراحی شده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفا در بستر سامانه مذکور صورت می گیرد.

جزئیات کامل طرح مهرآفرین به شرح ذیل است:

"موضوع  تصویب‌نامه
شماره176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هیئت وزیران
(با اعمال اصلاحات موضوع مصوبات شماره225651/ت48702هـ مورخ 17/11/91 و شماره 9882/ت48708هـ مورخ 24/1/92)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد و تأیید رییس‌جمهور، وزرا و معاونین رئیس‌جمهور به استناد اصول یكصد و بیست و ششم و یكصد و بیست و هفتم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند    (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور تصویب نمود:

۱- بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اختیارات اجرایی رییس‌جمهور و هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین می‌گردد.

۲- دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است و جزء لاینفك این تصویب‌نامه می‌باشد و با رعایت مجوزهای قانونی مصوب و قوانین مربوط از جمله تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید،‌ صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ، به جز مواردی که در قانون پیش بینی شده و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات، نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بكارگیری و جذب و استخدام افراد، اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند. مواردی که به مقامات، تفویض اختیار شده است، توسط مقامات مربوط اعمال می گردد.

۳- اختیارات هیئت وزیران در اجرای اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و بودجه های سنواتی به عهده وزرای دادگستری و كشور می‌باشد.
۴- مصوبات و تصمیمات به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است لازم‌الاتباع می‌باشد.

۵- كد شناسه و شماره مستخدم به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداری‌ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و عناوین مشابه و سایر مقامات و مدیران ستادی و استانی مجاز از سوی آنان رأساً توسط دستگاه‌های مربوط و استانداری‌ها به افراد اختصاص می‌یابد.

۶- به استناد مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور و بنا به پیشنهاد وزرا و معاونین رییس‌جمهور وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های آنان در امور اداری و استخدامی و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی و نیز وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های آنان به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، به عهده سایر مقامات و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه و مدیران ستادی و استانی گذاشته می‌شود.

۷- به استناد اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی یا عناوین مشابه آنان به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور برای انجام و اعمال اختیارات اجرایی رییس‌جمهور و هیئت وزیران به شرح پیوست كه به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شوند، تصمیمات نماینده ویژه در حكم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.

۸- اجرا و ابلاغ تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویب‌نامه حسب مورد با نماینده ویژه رییس‌جمهور در بند (۱) و (۷) و وزرای موضوع بند (۳) یاد شده بدون نیاز به رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیأت وزیران می‌باشد.

۹- بستر اجرای این تصویب‌نامه و شرح پیوست آن سامانه الكترونیكی مربوط می‌باشد.

۱۰- این تصویب‌نامه رافع اختیارات رییس‌جمهور و معاونین وی و وزرا و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.

11- اجرای این تصویب نامه و شرح پیوست آن از محل اعتبارات قانونی مربوط و با رعایت قوانین مربوط از جمله مواد (17) و (47) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد. اختیاراتی که به استناد بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تفویض شده است، صرفا در مدت اعتبار قانونی آن مجری می باشد.

محمدرضا رحیمی،  معاون اول رئیس‌جمهور"
برچسب ها: استخدام دولتی، استخدام، بانک ها، استانداری،
ارسال توسط کیا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 10 اردیبهشت 1392

عناوین شغلی مورد نیاز

كارشناس ارتباط با مشتریان (مدیر حساب)

تخصص های مورد نیاز : حداقل 5 سال سابقه كار به عنوان كارشناس اعتباری (متقاضیان بازنشسته و غیربازنشسته بانكی) - مهارت برقراری ارتباط موثر با مشتریان
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداکثر سن : 55 سال
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت، اقتصاد ، حسابداری،

كارشناس اعتباری

تخصص های مورد نیاز : حداقل 5 سال سابقه كار به عنوان كارشناس اعتباری (متقاضیان بازنشسته و غیربازنشسته بانكی) - مهارت برقراری ارتباط موثر با مشتریان
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداکثر سن : 55 سال
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت، اقتصاد ، حسابداری،

 

بانک اقتصـادنوین به منظور تأمـین کسری نیـروی انسـانی مـورد نیـاز خـود در سطوح شغلی  كارشناس ارتباط با مشتریان (مدیر حساب) و كارشناس اعتباری از افراد واجد شرایط در شهر تهران دعوت به همکاری می‌نماید.
آگاهی کلی در زمینه مفاهیم ارزش‌آفرینی برای مشتریان و سهامداران، تسلط به فناوری نوین بانکداری الکترونیکی، داشتن روحیه تحول آفرینی، خلاقیت، نوآوری و زبان انگلیسی مورد توجه ویژه می باشد.

شرایط عمومی:
- فارغ‌التحصیل كارشناسی و كارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حسابداری
- حداكثر سن 55 سال 

شرایط اختصاصی:
- حداقل 5 سال سابقه كار به عنوان كارشناس اعتباری (متقاضیان بازنشسته و غیربازنشسته بانكی)
- مهارت برقراری ارتباط موثر با مشتریان

* نحوه ثبت‌نام:
1- ثبت‌نام صرفاً از طریق سایت اینترنتی انجام می‌پذیرد.
2- متقاضیان واجد شرایط می بایست نسبت به تكمیل و ثبت فرم تقاضای همکاری با وضعیت صفحه کلید (Keyboard) فارسی اقدام نمایند.

تبصره:
1. درج شماره تلفن (در فرم تقاضای همکاری سایت) جهت برقراری تماس ضروری بوده و در صورت عدم توفیق بانک در برقراری تماس متاسفانه بانک در قبال تلفن‌های اشتباه معذور بوده و مسئولیتی نخواهد داشت.
2. الزام رزومه کاری در قالب فایل‌های Pdf و یا Word الزامی است.
3. در صورتی که بانک در هر یک از مراحل استخدام متوجه عدم صحت اطلاعات ثبت شده در سایت توسط داوطلب یا عدم تطبیق هر یک از شرایط اعلامی خود در آگهی با شرایط واقعی داوطلب گردد، ادامه فرآیند استخدام میسر نبوده و موضوع همکاری کان لم یکن تلقی می گردد.
4. پس از بررسی اولیه در صورت حائز شرایط بودن و قبولی در مصاحبه از افراد واجد شرایط برای همکاری دعوت به عمل خواهد آمد.
5. بانک در قبول یا رد درخواست متقاضی مختار است.


 
برچسب ها: استخدام، بانک اقتصاد نوین، شرایط عمومی، کارشناس اعتباری، مدیریت، اقتصاد، حسابداری،
ارسال توسط کیا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت 1392
گروه ناجا- یگان های ویژه ناجا از بین جوانان مومن، متعهد و علاقه مند به صورت پیمانی ۵ ساله در مقطع درجه داری و افسری استخدام می کند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرماندهی یگان های ویژه پاسداران ناجا، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود (مرد) ازبین جوانان مومن، متعهد و کارآمد به صورت پیمانی ۵ ساله در مقطع درجه داری و افسری از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل (مصاحبه ، معاینات پزشکی و… ) اقدام به استخدام در این یگان می نماید.

شرایط عمومی استخدام :

۱-اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام .

۲- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه اهداف آنها .

۳- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۴- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران.

۵- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی در زمان تقاضای استخدام.

۶- عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.

۷- نداشتن سوء پیشینه کیفری.

۸- عدم اعتیاد به موادمخدر.

۹- داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر.

۱۰-داشتن سلامت و توانائی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

شرایط استخدام در مقطع درجه داری:

با مدرک تحصیلی دیپلم، حداقل سن ۱۸ و حد اکثر۲۳ سال، حداقل معدل ۱۴، حداقل قد ۱۷۰ سانتیمتر با کلیه گرایش ها.

شرایط استخدام در مقطع افسری:

با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا، کاردانی ۲۵، کارشناسی ۲۷، کارشناسی ارشد ۲۸ ، دکتری عمومی ۳۰ و دکتری تخصصی ۳۳ سال با حد اقل معدل ۱۳ به بالا حداقل قد ۱۷۰ سانتیمتر در رشته های تحصیلی مورد نیاز ناجا، کارشناسی ارشد به بالا شرط معدل ندارد.

نکات مهم:

۱)داوطلبان استخدام می بایست آمادگی خدمت در سراسر کشور را داشته باشند.

۲)ثبت نام از داوطلبان به صورت بومی و استانی خواهد بود.

۳) گواهینامه رانندگی پایه دوم برای هر دو مقطع افسری و درجه داری و مدرک آشنائی با رایانه برای داوطلبان درجه داری الزامی است.

۴)حداقل معدل برای بستگان درجه یک شهداء و ایثارگران ، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح و بسیجیان حداقل دارای یک سال عضویت فعال نمره ۱۲ می باشد.

* بستگان درجه یک خانواده های معظم شهداء از تسهیلات سنی پیش بینی شده در قانون برخوردار هستند.

۵)نداشتن مهر غیبت در دفترچه خدمت نظام وظیفه.

۶)نداشتن کارت معافیت پزشکی.

۷) نحوه، تاریخ و محل برگزاری آزمون در زمان ثبت نام اعلام خواهد شد.

۸) دوره آموزش پذیرفته شدگان شبانه روزی بوده و مدت آن تابع مقررات خاص هر مقطع خواهد بود.

۹)داوطلبانی که دارای کارت پایان خدمت می باشند مدت خدمت سربازی آنان به حداکثر سن افزوده خواهد شد.

۱۰)بستگان درجه یک شهداء و ایثارگران ، بسیجیان دارای حداقل یک سال عضویت فعال ، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود.

مدارک اولیه موردنیاز برای ثبت نام:

۱-رو گرفت صفحات اول و دوم شناسنامه.

۲-رو گرفت آخرین مدرک تحصیلی.

۳-رو گرفت گواهینامه رانندگی پایه دو.

۴-رو گرفت مدارک آشنایی با رایانه (مخصوص داوطلبان درجه داری).

۵- چهار قطعه عکس جدید تمام رخ ۴*۳٫

۶-رو گرفت مدرکی که مشخص کننده وضعیت خدمتی نظام وظیفه باشد.(رو گرفت کارت پایان خدمت ، معافیت غیر پزشکی ،دفترچه آماده خدمت بدون مهر غیبت و یا گواهی در حال خدمت). منابع آزمون ورودی:

مقطع استخدامی افسری:

با مواد آزمون دروس سطح دانشگاهی معارف اسلامی، اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی، زبان انگلیسی، آشنائی با رایانه.

مقطع استخدامی درجه داری:

با مواد آزمون دروس سطح دیپلم معارف اسلامی، ادبیات فارسی، آشنائی با رایانه، زبان انگلیسی، عربی، هوش و استعداد تحصیلی.

*جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام از چگونگی جذب به آدرس زیر مراجعه نمایند:

تهران – میدان شهدا – ابتدای خیابان پیروزی – مدیریت گزینش و استخدام یگان های ویژه پاسداران ناجا

تلفن تماس : ۵۱-۷۳۹۴۸۸۴۴-۰۲۱

توضیح اینکه: متقاضیان استخدام در هر استان لازم است حداقل ۵ سال سابقه سکونت در آن استان تهران را داشته باشند. (جذب به صورت بومی)
برچسب ها: استخدام نیروی انتظامی، استخدام دولتی، استخدام جدید، استخدام بانک ها،
ارسال توسط کیا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت 1392

دانشگاه صنعتی شریف برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در نظر دارد از افراد واجد شرایط از طریق بررسی پرونده، آزمون، مصاحبه و گزینش به صورت قرارداد کار معین استخدام نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
برچسب ها: دانشگاه شریف، صنعتی، استخدام، استخدام دولتی،
ارسال توسط کیا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 اردیبهشت 1392

بانک کشاورزی با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری و به منظور ارائه خدمات مالی و بانكی به مشتریان، در نظر دارد براساس ضوابط و مقررات استخدامی و اخذ مجوزهای مربوطه، از بین افراد واجد شرایط در مقطع تحصیلی لیسانس، نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود را برای مشاغل امور بانکی مطابق جدول مندرج در این سایت پس از کسب موفقیت در مراحل آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی،تایید گزینش، انجام معاینه و آزمایش های پزشکی، بصورت قراردادی تامین نماید.
برگزاری این آزمون هیچ گونه تعهدی برای بانك جهت استخدام شركت كنندگان ایجاد نخواهد كرد و نتایج آن پس از كسب مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط و قانونی اعلام و سایر مراحل استخدامی انجام خواهد شد.

برای مشاهده شرایط اینجا را کلیک کنید
برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید
برای مشاهده مشخصات و یا ویرایش اطلاعات اینجا را کلیک کنید 

تاریخ های مهم
1392/02/07
تا
1392/02/16
ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری
1392/02/07
تا
1392/02/16
اصلاح اطلاعات
از 1392/02/24 به بعد مراجعه به سایت و دریافت كارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون
1392/02/27
راس ساعت 9 صبح
برگزاری آزمون کتبی
سایر مراحل متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 
برچسب ها: استخدام دولتی، بانک دولتی، بانک، کشاورزی،
ارسال توسط کیا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 دی 1391

مهلت ثبت نام :

روز پنجشنبه 30/09/1391 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 13) روز پنجشنبه 07/10/1391


آگهی دعوت به همکاری بانک رفاه
(مخصوص متقاضیان استان تهران)

بانک رفاه با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری و به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود در استان تهران از بین برادران واجد شرایط با مدرک تحصیلی کارشناس و کارشناس ارشد در رشته‌های مندرج در جدول ذیل (رشته و گرایش های مورد نیاز) تعداد محدودی را از طریق آزمون، مصاحبه علمی و تخصصی، تایید صلاحیت های عمومی توسط گزینش، احراز توانائی ها و سلامت کامل جسمی و روحی و پس از گذراندن دوره های آموزشی بدو خدمت، به صورت «قراردادی» دعوت به همکار می نماید.

شرایط عمومی :

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران (تابعیت مضاعف نداشته باشد)؛
2- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛
3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛
4- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن کارت معافیت دائم غیر پزشکی (کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمی باشد)؛
5- حداکثر سن داوطلب برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 28 سال (متولدین 01/10/63 به بعد) وکارشناسی ارشد30سال (متولدین 01/10/61 به بعد) ؛
6- حداقل معدل کل 14 تمام؛
7- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی لازم برای انجام کاری که استخدام می شوند بر اساس نتایج معاینات پزشکی و طبق تأیید پزشک معتمد بانک ؛
8- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر ؛
9- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثر؛
10- عدم محرومیت از استخدام در ادارات و سازمان های دولتی؛
11- تاریخ فراغت از تحصیل باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون باشد؛
12- عدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام خدمت در سایر سازمان ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی؛
13- مدارک تحصیلی متقاضیان، بر اساس قوانین و مقررات جاری بانک، می بایست مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد؛
14- افراد متقاضی استخدام می بایست متولد تهران بوده و یا مدارک مثبته دال بر سکونت دائم خود در استان تهران ارائه نمایند. لذا؛ چنانچه در هر مرحله از فرایند جذب ، خلاف این موضوع اثبات گردد، مراحل استخدامی متقاضی بلافاصله متوقف خواهد شد؛
15- خانواده معظم شهدا، مفقودین، اسرا و جانبازان (25% به بالا) در صورت دارا بودن شرایط، طبق قوانین ذیربط از اولویت برخوردار خواهند بود.

مدارکی که داوطلبین هنگام مصاحبه تخصصی باید همراه داشته باشند:
1- فرم تکمیل شده تقاضای ثبت نام مندرج در سایت بانک (رفاه)
2- اصل و تصویر خوانا از صفحات شناسنامه عکسدار
3- اصل و تصویر از دو طرف کارت ملی
4- اصل و تصویر مدرک تحصیلی با ذکر معدل کل
توجه: به مدارک فاقد معدل کل و رشته تحصیلی و به گواهی های صادره از سوی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مبنی بر گذراندن واحدهای درسی یا ریز نمرات و همچنین برگ تسویه حساب تحصیلی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- اصل و تصویر از دو طرف کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی
تبصره: اصل و تصویر کارت شناسایی معتبر و گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص بند 15 شرایط عمومی الزامی است.
6- اصل رسید بانکی به مبلغ 000/500 ریال (پانصد هزار ریال) واریز به حساب جاری همراه شماره 5000014 بنام اداره امور مالی این بانک، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه ،
7- پیشینه شغلی شامل سوابق تحصیلی، مهارتها و سوابق کار
8- سه قطعه عکس جدید 4×3

تذکرات مهم
1- هزینه شرکت در آزمون و مدارک متقاضیان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد؛
2- لازم به توضیح است، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز بانک، براساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل (مشتمل بر آزمون، مصاحبه، گزینش، انجام معاینات پزشکی و ...) انجام خواهد شد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق حد نصاب یا رتبه لازم را کسب ننمایند موضوع ادامه مراحل استخدام آنان منتفی خواهد گردید؛
3- بانک پس از برگزاری آزمون، مصاحبه علمی و تخصصی، نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان به ترتیب از بالاترین امتیاز کسب شده به میزان مورد نظر خود اقدام خواهد نمود، قبول شدگان نهایی پس از موفقیت در سایر مراحل جذب از قبیل گزینش، معاینات پزشکی و طی دوره‌های آموزشی به تعداد مورد نیاز انتخاب خواهند شد؛
4- بانک در قبال افرادی که احتمالاً علیرغم نداشتن شرایط لازم در آزمون مزبور شرکت می نمایند ، هیچگونه مسؤولیتی نخواهد داشت ؛
5- بدیهی است در صورت احراز مغایرت مدارک و یا عدم تطابق آن با شرایط تعیین شده، بلافاصله مراحل جذب متقاضی متوقف و ادامه همکاری وی منتفی خواهد بود.

جدول رشته و گرایش های مورد نیاز

نام رشته

گرایش

حسابداری

حسابداری ، مالی ، بانکی ، حسابرسی ترجیحاً مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات و گزارشات اداری به زبان انگلیسی

کامپیوتر

فناوری اطلاعات IT ، نرم افزار ، سخت افزار و ICT

اقتصاد

اقتصاد نظری ، پول و بانک ، ریسک و بازارهای مالی ، برنامه ریزی

ریاضی

کاربردی

مدیریت

منابع انسانی ، مالی ، برنامه ریزی استراتژیک ، دولتی ، صنعتی ، بازرگانی ، ریسک ، آموزشی و بانکداری

مهندسی صنایعمهندسی برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و مهندسی مالی
علوم ارتباطات اجتماعیروابط عمومی ، روزنامه نگاری ، تبلیغات و بازاریابی
مهندسی عمرانعمران
مهندسی معماریمدیریت پروژه و ساخت
زبان انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسی ، مترجمی زبان انگلیسی
آمارکلیه گرایش ها
تکنولوژی آموزشی-
مهندسی برققدرت
مهندسی مکانیکحرارت و سیالات

- بدیهی است بانک رفاه در انتخاب هر یک از متقاضیان استخدامی بنا بر تشخیص خود و متناسب با نیازهای سازمانی بانک مختار است و گذراندن مراحل استخدام ، هیچگونه حقی برای متقاضیان از جهت استخدام آنان ایجاد نخواهد نمود.

برچسب ها: بانک رفاه، استخدام، جدیدترین،
ارسال توسط کیا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 18 آذر 1391
آگهی استخدام نیروی انتظامی تهران بزرگ
  • کارفرما : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 18 آذر 1391
  • تاریخ انقضا : 25 آذر 1391

متن آگهی

گروه استان ها-مرکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در پلیس پایتخت از بین برادران مؤمن،متعهد،بسیجی و کارآمد به صورت پیمانی ۵ ساله در مقطع درجه داری و افسری استخدام می نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس،مرکز گزینش فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در رسته های”انتظامی،آگاهی،راهور،اطلاعات و عملیات ویژه”از بین جوانان مؤمن،متعهد،بسیجی,علاقه مند و کارآمد(مرد)که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر هستند از طریق مصاحبه علمی و دیگر مراحل (معاینات پزشکی، مصاحبه و…)با شرایط مندرج در این آگهی،در مقطع درجه داری و افسری داوطلب می پذیرد.

این گزارش حاکیست:سرهنگ مسلم رضایی مدیر گزینش و استخدام پلیس پایتخت از داوطلبان متقاضی استخدام خواست جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک لازم به مرکز گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی تهران بزرگ واقع در خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام، پلاک ۳۳۰ مراجعه و یا با شماره های ۷۳۹۴۸۵۱۵,۱۶ تماس حاصل نمایند.

وی در پایان حاطرنشان کرد:همچنین داوطلبان می توانند به دفاتر گزینش تابعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پلیس آگاهی واقع در خیابان وحدت اسلامی بعد از تقاطع خیابان مولوی تلفن:۵۱۰۵۵۲۵۱،پلیس راهور:خیابان آزادی،تقاطع خیابان رودکی تلفن:۶۳۹۵۱۴۷۷ و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی:خیابان شریعتی،بعد از تقاطع خیابان مطهری خیابان سروش تلفن:۸۱۲۴۳۵۳۰ مراجعه نمایند.
طبقه بندی: آگهی های استخدامی سازمانهای دولتی، 
ارسال توسط کیا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 17 آذر 1391
عناوین شغلی مورد نیاز

متصدی اموربانکی (تحویلدار)

تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداکثر سن : 30 سال
حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : کرج , رباط کریم , شهریار
شرایط : حداقل معدل کل مدرک تحصیلی 15
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری , حقوق , آمار , مهندسی کامپیوتر , مهندسی فناوری اطلاعات-IT , ریاضی , علوم اقتصادی , مدیریت

متن آگهی

دعوت به همکاری بانک صادرات ایران

(ویژه استان البرز و شهرستانهای رباط کریم و شهریار)بانک صادرات ایران به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی موردنیاز خود در شهرهای استان البرز و شهرستانهای رباط کریم و شهریار برای شغل متصدی اموربانکی (تحویلدار)، از داوطلبان مرد واجدشرایط به شرح زیر بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی مربوط، از طریق انجام مصاحبه ، معاینات پزشکی و . . . با انعقاد قراردادکار موقت دعوت به همکاری می نماید.الف ـ شرایط اختصاصی:1- حداکثر سن برای متقاضیان 30 سال تمام (متولدین بعداز 01/08/1361 )

2- مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس با رشته های تحصیلی : حسابداری ـ‌ حقوق ـ آمار ـ‌کامپیوتر با گرایش های «نرم افزار ـ سخت افزار » _ ‌ فن آوری اطلاعات (IT) ـ‌ صنایع با گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ـ‌ علوم اقتصادی با گرایش های «بازرگانی ـ نظری ـ‌ صنعتی ـ ‌اقتصاد کشاورزی ـ‌ پول و بانکداری» ـ‌ مدیریت با گرایش های «بازرگانی ـ ‌صنعتی ـ ‌دولتی ـ بیمه ـ امورگمرکی ـ‌ بانکداری ـ فن آوری اطلاعات (IT)» ـ ریاضی گرایش «محض و کاربردی»

3- حداقل معدل کل مدرک تحصیلی 15ب ـ شرایط عمومی:1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تعهد به نظام و قانون اساسی.

2- تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

3- تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی طبق تشخیص مراجع پزشکی موردنظر بانک.

4- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان.

5- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.

6- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم.

7- بومی استان البرز و یا شهرستانهای رباط کریم و شهریار.

صرفاً شهر محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم ، به عنوان ملاک بومی بودن متقاضی موردپذیرش بانک می باشد.ج ـ نحوه ثبت نام:متقاضیان واجد شرایط می بایست از طریق ورود به سامانه ثبت نام الکترونیکی که در ذیل این آگهی قرارداده شده است، نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام نموده و کد رهگیری دریافتی را جهت پیگیری از این سامانه، نگهداری نمایند.

* زمان ثبت نام از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1391/08/23 تا ساعت 24 روز یک شنبه مورخ 1391/08/28 تعیین گردیده و به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

* امکان اصلاح اطلاعات، تا پایان مهلت ثبت نام وجود دارد.

* داشتن فایل عکس پرسنلی اسکن شده، با پشت زمینه روشن و تمام رخ، با فرمت JPG و سایز «حداقل 400×300 و حداکثر 320×340 پیکسل»، پیش از شروع ثبت نام الزامی می باشد.د ـ سایر نکات:1- دعوت از داوطلبان به منظور انجام مصاحبه حسب نظر بانک بوده و از طریق تماس تلفنی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. بنابراین ضروری است از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با واحدهای بانک اکیداً خودداری گردد.

2- در صورت دعوت جهت مصاحبه، ارایه اصل مدارک متقاضی الزامی می­باشد.

3- جانبازان ، آزادگان و خانواده محترم «شهدا، مفقودالاثرها، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی (غیرقابل اشتغال)» بر اساس قوانین و مقررات مربوط از حداکثر 5 سال ارفاق شرط سن بهره مند می باشند.

4- چنانچه در هر یک از مراحل جذب و بعداز آن مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده شرکت نموده است، از تکمیل پرونده استخدامی و یا ادامه اشتغال وی ممانعت به عمل خواهدآمد.* شایان ذکر است شماره تلفن 02634404254آماده پاسخ گویی به سوالات مربوط می باشد.

با توجه به استقبال گسترده متقاضیان همکاری با بانک صادرات ایران در استان البرز و شهرستانهای رباط کریم و شهریار، مقرر است آزمون نیز برگزار گردد .خواهشمند است جهت شرکت در آزمون با توجه به نکات زیر نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام اقدام فرمایید:

1- آن دسته از متقاضیان واجد شرایط که در مهلت مقرر در سامانه ثبت نام الکتریکی ثبت نام نموده اند، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/09/1391 به یکی از شعب بانک صادرات ایران مراجعه و نسبت به واریز مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (000/150 ریال) بابت هزینه آزمون (صرفاً از طریق تکمیل فیش نقدی) به شماره حساب سپهری 0101875958006 به نام اداره کل آموزش اقدام نمایند.

2- متقاضیانی که فاقد هریک از شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده در متن آگهی دعوت به همکاری بانک می باشند، اقدام به واریز وجه و شرکت در آزمون ننمایند. بدیهی است در صورت واریز وجه و شرکت در آزمون بدون دارا بودن شرایط، استرداد وجوه واریزی و ادامه مراحل استخدام ایشان امکانپذیر نمی باشد.

3- کارت ورود به جلسه آزمون، روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 20 و 21 آذر ماه از ساعت 8 صبح لغایت 17 در دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) به نشانی : کرج – انتهای خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه توزیع می گردد.

4- آزمون استخدامی در روز جمعه مورخ 01/10/91 راس ساعت 9 صبح در محل دانشگاه خوارزمی به نشانی فوق برگزار می گردد.

5- مواد و تعداد سوالات آزمون به شرح زیر می باشد:

ردیف

مواد آزمون

تعداد سوال

1

شناخت عمومی رایانه

20

2

اطلاعات عمومی در زمینه بانکداری

20

3

زبان انگلیسی

20

4

هوش و استدلال منطقی

20

5

حسابداری و ریاضی

20

جمع100ارسال توسط کیا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1391
عناوین شغلی مورد نیاز

طراح و مدیر وب سایت

تخصص های مورد نیاز : مسلط به نرم افزارهای گرافیکی مورد نیاز
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
جنسیت : مرد
حداکثر سن : 32 سال
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : سطح زبان: Intermediate، سایر توانمندی ها: مسلط بر زبان های برنامه نویسی Java،Java Script، HTML و CSS توانایی طراحی، راه اندازی و مدیریت حداقل پنج وب سایت سازمانی/تجاری قابل ارائه تسلط بر اصول نگارش زبان فارسی آشنایی با اصول نگارش زبان انگلیسی
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , مهندسی فناوری اطلاعات-IT

کارشناس شبکه

تخصص های مورد نیاز : مهارت های مورد نیاز: دارای مدارک CCNA و Network+ محل سکونت: تهران سایر توانمندی ها: آشنایی با سیستم عامل های مختلف تسلط بر شبکه های کامپیوتری آشنایی با طراحی و پیاده سازی سیستم های امنیت شبکه توانایی تنظیم و پیکر بندی تجهیزات شبکه و اینترنت آشنایی با زبان های برنامه نویسی و پایگاه داده
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : 30 سال
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
شرایط : سطح زبان: Intermediate
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , مهندسی برق , مهندسی فناوری اطلاعات-IT

کارشناس مانیتورینگ

تخصص های مورد نیاز : مهارت های مورد نیاز: مسلط به مبانی network + / سیستم عامل/ /windows server Linux محل سکونت: تهران سایر توانمندی ها: آمادگی برای حضور در ساعات شیفت آشنایی با سیستم عامل های Linux آشنایی با سیستم عامل Windows Server 2008 آشنایی با مبانی شبکه در سطح CCNA آشنایی با نرم افزارهای Microsoft Office آشنایی با زبان SQL
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداکثر سن : 30 سال
حداقل سابقه کار : 1سال
محل استخدام : تهران
شرایط : سطح زبان: Intermediate
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , مهندسی فناوری اطلاعات-IT

کارشناس پیاده ساز گزارشات

تخصص های مورد نیاز : سایر توانمندی ها: تسلط بر SQL/PLSQL تسلط بر SSRS ، SSAS آشنایی با MDX و DAX آشنایی به مفاهیم BI و انباره داده آشنایی با Power Pivot-Excel آشنایی با حوزه ی Core Bankingو کسب و کار های مربوطه · آشنایی با حداقل یک ETL Tools · آشنایی با برنامه نویسی در محیطStudio(C#/ASP.net) Visual
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : 30 سال
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : سطح زبان: Intermediate
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , مهندسی فناوری اطلاعات-IT

کارشناس پشتیبان سرویس

تخصص های مورد نیاز : سایر توانمندی ها: تسلط بر مفاهیم O.O تسلط بر WCF آشنایی با WF و WPF آشنایی با Silver light آشنایی با برنامه نویسی در محیطStudio(C#/ASP.net) Visual آشنایی با RUP و Design pattern و تسلط بر مستند سازی آشنایی با Net 4
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : 30 سال
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : سطح زبان: Intermediate
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر

کارشناس عملیات

تخصص های مورد نیاز : مهارت های مورد نیاز: مسلط به سیستم عامل Linux / windows server و مبانی پایگاه داده T سایر توانمندی ها: SQL Server Administrator Oracle Administrator Linux Administrator Windows Server Administrator Setting up & maintaining SAN & Storage devices
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد/زن
حداکثر سن : 30 سال
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
شرایط : سطح زبان: Intermediate
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , مهندسی فناوری اطلاعات-IT

متصدی امور بانکی

تخصص های مورد نیاز : مهارت های مورد نیاز مسلط به Ms-Office، سایر توانمندی ها: افراد آشنا با نظام بانکی از اولویت ویژه استخدامی برخوردار خواهند شد.
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداکثر سن : 27 سال
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : بوشهر
شرایط : سطح زبان: Intermediate
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت بازرگانی , مدیریت دولتی , مدیریت صنعتی , حسابداری , اقتصاد , علوم بانکی

متن آگهی

بانک سامان در راستای توسعه سرمایه های انسانی خود و به منظور تکمیل کادر تخصصی و مجرب مورد نیاز، از نیروهای با پشتکار، خلاق و دارای انگیزه ای که واجد شرایط زیر نیز باشند، دعوت به همکاری می کند.

الف) شرایط اختصاصی:عنوان شغل: طراح و مدیر وب سایت

سن: حداکثر 32 سال

جنسیت: آقا

رشته تحصیلی: حداقل لیسانس کامپیوتر / فناوری اطلاعات

سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه­ کار کاملاً مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: مسلط به نرم افزارهای گرافیکی مورد نیاز

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

مسلط بر زبان های برنامه نویسی Java،Java Script، HTML و CSS
توانایی طراحی، راه اندازی و مدیریت حداقل پنج وب سایت سازمانی/تجاری قابل ارائه
تسلط بر اصول نگارش زبان فارسی
آشنایی با اصول نگارش زبان انگلیسی

--------------------------------------------

عنوان شغل: کارشناس شبکه

سن: حداکثر 30 سال

جنسیت: آقا/خانم

رشته تحصیلی: لیسانسIT /کامپیوتر/ برق

سابقه کار: ترجیحأ 2 سال سابقه­ کار مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: دارای مدارک CCNA و Network+

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

آشنایی با سیستم عامل های مختلف
تسلط بر شبکه های کامپیوتری
آشنایی با طراحی و پیاده سازی سیستم های امنیت شبکه
توانایی تنظیم و پیکر بندی تجهیزات شبکه و اینترنت
آشنایی با زبان های برنامه نویسی و پایگاه داده

--------------------------------------------

عنوان شغل: کارشناس مانیتورینگ

سن: حداکثر 30 سال

جنسیت: آقا

رشته تحصیلی: لیسانسIT /کامپیوتر

سابقه کار: ترجیحأ 1 سال سابقه­ کار مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: مسلط به مبانی network + / سیستم عامل/ /windows server Linux

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

آمادگی برای حضور در ساعات شیفت
آشنایی با سیستم عامل های Linux
آشنایی با سیستم عامل Windows Server 2008
آشنایی با مبانی شبکه در سطح CCNA
آشنایی با نرم افزارهای Microsoft Office
آشنایی با زبان SQL

--------------------------------------------

عنوان شغل: کارشناس پیاده ساز گزارشات

سن: حداکثر 30 سال

جنسیت: آقا /خانم

رشته تحصیلی: حداقل لیسانس کامپیوتر(نرم افزار) / IT

سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه­ کار مرتبط در زمینه BI
( افراد دارای سابقه همکاری با نظام های بانکی در الویت هستند)

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: -

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

تسلط بر SQL/PLSQL
تسلط بر SSRS ، SSAS
آشنایی با MDX و DAX
آشنایی به مفاهیم BI و انباره داده
آشنایی با Power Pivot-Excel
آشنایی با حوزه ی Core Bankingو کسب و کار های مربوطه
· آشنایی با حداقل یک ETL Tools
· آشنایی با برنامه نویسی در محیطStudio(C#/ASP.net) Visual

--------------------------------------------

عنوان شغل: کارشناس پشتیبان سرویس

سن: حداکثر 30 سال

جنسیت: آقا /خانم

رشته تحصیلی: حداقل لیسانس کامپیوتر(نرم افزار)

سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه­ کار مرتبط در زمینه برنامه نویسی
( افراد دارای سابقه همکاری با نظام های بانکی در الویت هستند)

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: -

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

تسلط بر مفاهیم O.O
تسلط بر WCF
آشنایی با WF و WPF
آشنایی با Silver light
آشنایی با برنامه نویسی در محیطStudio(C#/ASP.net) Visual
آشنایی با RUP و Design pattern و تسلط بر مستند سازی
آشنایی با Net 4

--------------------------------------------

عنوان شغل: کارشناس عملیات

سن: حداکثر 30 سال

جنسیت: آقا /خانم

رشته تحصیلی: لیسانسIT /کامپیوتر

سابقه کار: حداقل 2 سال سابقه­ کار مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز: مسلط به سیستم عامل Linux / windows server و مبانی پایگاه داده

محل سکونت: تهران

سایر توانمندی ها:

SQL Server Administrator
Oracle Administrator
Linux Administrator
Windows Server Administrator
Setting up & maintaining SAN & Storage devices

--------------------------------------------

عنوان شغل: متصدی امور بانکی

سن: حداکثر 27 سال

جنسیت: آقا

رشته تحصیلی: لیسانس اقتصاد/ حسابداری/ مدیریت(بازرگانی، دولتی،صنعتی)/ علوم بانکی

سابقه کار: ترجیحاً 2 سال سابقه­ کار مرتبط

سطح زبان: Intermediate

مهارت های مورد نیاز مسلط به Ms-Office

محل سکونت: بوشهر

سایر توانمندی ها: افراد آشنا با نظام بانکی از اولویت ویژه استخدامی برخوردار خواهند شد.

--------------------------------------------

ب- شرایط عمومی :

1- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

2- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

3- عدم سوء پیشینه ی کیفری.

4- سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص مرجع معتمد بانک و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

5- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی.

6- بومی و ساکن شهر تهران به استثنا شغل پیشنهادی برای شهر بوشهر .


ج- سایر موارد :

از میان درخواست های واصله ی متقاضیان، واجدین شرایط انتخاب و بر اساس اولویت های مورد نیاز بانک، به طور تدریجی زمان مصاحبه آنها تعیین شده و صرفاً از طریق تلفن به اطلاع آنان خواهد رسید، لذا خواهشمند است از پیگیری حضوری و یا تلفنی خودداری نمایید.
درصورتی که بانک در هر یک از مراحل استخدام، حتی در خلال دوره آزمایشی متوجه عدم رعایت اصل صداقت در ثبت اطلاعات و یا تکمیل فرم های مربوطه از سوی متقاضی استخدام شود، موضوع استخدام کان لم یکن تلقی خواهد شد.
تکمیل فرم دعوت به همکاری، هیچگونه تعهد استخدامی برای بانک ایجاد نخواهد کرد.
هر یک از متقاضیان، تنها مجاز به انتخاب کد یک ردیف شغل می باشند.
متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 21/09/1391 از طریق پایگاه اینترنتی بانک به نشانی
www.sb24.comنسبت به تکمیل فرم دعوت به همکاری اقدام نمایید.جهت مشاهده فرم دعوت به همکاری
اینجا کلیک کنید.ارسال توسط کیا
(تعداد کل صفحات:72)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما درباره نحوه ی اطلاع رسانی این وبلاگ چیست؟

صفحات جانبی
امکانات جانبی
اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه