تبلیغات
جدیدترین استخدام های دولتی و خصوصی - برنامه نویسی و انواع پروژه به زبان پاسکال
جدیدترین استخدام های دولتی و خصوصی

برای چگونگی دریافت برنامه ها

با مدیریت وبلاگ تماس بگیرید.

-برنامه های عمومی

?- مربع جادویی- 

?- جدول ضرب-

?- هرم اعداد- 

?- چیدن 8 وزیر در شطرنج -

?- معکوس عدد-

?- چاپ حروفی عدد-

?- خرد کردن پول-

?- تبدیل شماره روزسال به ماه و روز سال-

?- ساعت دیجیتالی در متن-

??- وارد کردن عدد در متن-

??- اضلاع مثلثهای قائم الزاویه-

??- تبدیل هجری شمسی به میلادی-

??- تبدیل میلادی به شمسی-

-تبدیل مبناها

??- 2 به 10

??- 2 به 16

??- 2 به 8

??- 2 به x

??- 10 به 2

??- 10 به x

??- 16 به 10

??- 16 به 2

??- 8 به 10

??- 8 به 2

-رشته ها

 ??- حروف صداداردر رشته-

??- چسباندن دو رشته به یکدیگر-

??- شیفت رشته به چپ-

??- تعیین تکرارکلمات3و4و5و6 حرفی در رشته-

??- تعیین تکرارحروف دررشته-

??- رمزکردن و رمزگشایی رشته-

??- مرتب کردن رشته براساس طول ان-

??- مرتب کردن نزولی به روش bubble sort

-کار برروی آرایه ها

??- حروف صدادار درارایه-

??- جستجوی عدد درارایه-

??- شیفت ارایه به راست-

??- شیفت دادن ماتریس-

??- جمع دوماتریس-

??- ضرب دو ماتریس

??- نقطه زین اسبی ماتریس-

??- تعویض قطرهای اصلی و فرعی ماتریس-

??- مرتب کردن ارایه به روش 0bubble sort

??- مرتب کردن ارایه به روش selection sort

??- جستجوی دو دویی-

??- حرکت تصادفی دریک جدول

??- تور اسب-

-محاسبات عددی

??- حل معادله x3+3x2-12x+5=0 به روش نصف کردن-

??- حل معادله 5x+10y=1

??- سری فیبوناچی-

??- مقسوم علیه و مضرب مشترک-

??- عدد کامل-

??- ریشه معادله درجه دو-

??- حل معادله x3+3x2-12x+5=0 به روش نیوتن-

-تبدیل عبارت infix به postfix

??- تبدیل عبارت infix به postfix

-برنامه های بازگشتی

??- فاکتوریل-

??- فیبوناچی-

??- معکوس کردن عدد-

??- مثلث پاسکال-

??- جستجوی دودویی-

??- معکوس کردن رشته-

??- مولد ترکیبات-

??- محاسبه مجموع اعداد-

??- اخرین جمله ازسری فیبوناچی-

-یونیت و شبیه سازی فرامین DOS

??- یونیت 0math

??- یونیت myunit

??- ساعت وزمان و نسخه DOS

??- شبیه سازی کپی وحذف و...-

??- اجرای فرامین توسط سیستم عامل-

??- شبیه سازی فرمان dir

??- شبیه سازی فرمان del

-فایلها وچاپگرها

??- ایجاد فایل متنی-

??- چاپ فایل متنی-

??- ایجاد فایل نوع دار-

??- جستجودر فایل نوعدار-

??- کپی فایل بدون نوع-

??- دفترچه تلفن-

??- چاپ فایل برروی چاپگر-

-صفحه کلید- ماوس و صفحه نمایش

??- وضعیت کلیدهای مهم صفحه کلید-

??- تغییر اندازه مکان نما-

??- تست ماوس در متن-

??- محدود کردن ماوس در متن-

??- نوشتن مستقیم در حافظه نمایشی-

?- محافظ صفحه-

??- حرکت سطراول به پایین-

??- حرکت ستون اول به راست-

??- پرکردن صفحه با کاراکتر دلخواه-

??- حرکت صفحه به پایین-

??- حرکت صفحه به چپ-

??- حرکت صفحه به راست-

??- حرکت صفحه به بالا-

?? تعویض نیمه پایین و بالای صفحه- 

??- تعویض نیمه چپ وراست صفحه-

??- بازشدن صفحه ازچهار جهت-

??- جمع شدن کاراکتر ها به وسط-

??-  بازشدن صفحه ازوسط به سمت بالا و پایین-

-لیست پیوندی ودرخت

??- لیست پیوندی دوطرفه چرخشی-

??- کتابخانه ساده-

??- جمع چندجمله ای ها-

??- کپی کردن لیست-

??- تعیین تساوی دو لیست-

???- محاسبه عمق لیست-

???- پیمایش inorder درخت جستجوی دودویی-

???- پیمایش preorder درخت جستجویدودویی-

???- پیمایش pastorder درخت جستجوی دودویی-

???- پیمایش inorder غیربازگشتی درخت جستجوی دودویی-

???- پیمایش درخت جستجوی دودویی به ترتیب سطح-

-پشته وصف

???- مسئله پرپیچ و خم maz

-ویراستار

???- منوی ابشاردر متن-

???- پنجره کادر دار بدون عنوان-

???- پنجره کادر دار با عنوان-

???- منوی کرکره ای در متن-

???- ویراستاربا تمام امکانات-

-گرافیک و game

???- ساعت عقربه ای-

???- ساعت دیجیتالی- 

???- منوی کرکره ای گرافیکی-

???- نمایش ماوس در گرافیک-

???- محدود کردن ماوس در گرافیک-

???- ماشین حساب گرافیکی-

???- نقاشی ساده-

???- نقاشی کامل-

???- بازی تتریس در گرافیک-

???- بازی جدول اعداد puzzl

???- توپ بازی-

 -شبیه سازی ابزار ویندوز

???- کلیدها-

??? جعبه پیغام-

???- جعبه گفتگوchat

???- chek box

-برنامه های سیستمی

???- خالی کردن بافرکیبرد-

???- سزیال هارددیسک-

???- تاریخ نشر بایوس-

???- نوع درایوها-

???- نوع کامپیوتر-

???- درگاهها-

?- فارسی ساز-

???- طراحی یک بانک اطلاعاتی و انجام عملیات مختلف روی بانک-

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

قالب وبلاگ